وبگاه شخصی احمدرضا يزداني

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: احمدرضا
نام خانوادگي: يزداني
دانشكده: علوم دامی
گروه آموزشي: تغذیه دام و طیور
رتبه علمی: دانشيار
پست الكترونيك: yazdani@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسي    
كارشناسي ارشد    
دكتري
  تخصص اصلی
  بازديد : 19192
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان